Videos

ARTROSCOPISKT OPERATION VID APICAL KOTSENBENSFRAKTUR SAMT AVLÄGSNANDET AV BIRKELAND/LÖS BENBIT I SAMMA KOTLED.

ARTHROSCOPIC SURGERY : Apical Fracture of PSB (Proximal Sesamoid Bone) and POF(Proximal Osteocondral Fragment) removal.

GASTROSKOPI

MAGSÅR hos hästar är ett vanligt problem som kan vara SVÅRT att DIAGNOSTICERA och att BEHANDLA. Under åren har vi undersökt flera hundratals patienter och idag tack vare den MODERNASTE TEKNIKEN och den KONTINUERLIGA UTBILDNINGEN kan vi erbjuda säker diagnostik och SENASTE BEHANDLINGSALTERNATIVEN. I denna video visar vi GASTROSKOPERING AV MAGSÄCKEN på hästarna. För bättre förståelse har vi lagt till några diagram och ritningar.

INFUNDIBULAR KARIES HOS HÄST

Alla kindtänder i överkäken hos hästen har två stycken ”fickor” kallade infundibula. Det är emaljlagret som bildar dessa fickor, som i sin tur fylls av en annan tandvävnad kallad cement. Djupet av dessa fickor är väldigt varierande hos olika hästar, men de är alltid djupare hos den unga individen och blir mindre och mindre ju äldre hästen blir. När dessa fickor inte fylls eller fylls bara delvis av cementvävnad, kvarstår en ”hålighet” i tandens tuggyta som oftast fylls med foder och bakterier och därför kan ge upphov till karies. En av de möjliga orsakerna till denna rubbning har visat sig vara för tidig avlägsnande av mjölktänderna. I denna video visar ett exempel på en ung häst med väldigt djupa och helt öppna infundibula som var fulla med hårdpackat foder.

UNDERSÖKNING AV HÄSTENS MAGSÄCK

(GASTROSKOPI) – EQUINE GASTROSCOPY

MUNHÅLEUNDERSÖKNING OCH BEHANDLING AV FODERFICKOR (DIASTEMA)

Skador som drabbar tänderna och munhålan hos hästar är ett vanligt förekommande problem. Ibland kan hästarna uppvisa tydliga täcken på smärta som vid tex. ridning eller när de äter. Många gånger är dock symptomen svårtolkade och diffusa och kan därför lätt missas, framförallt i de tidiga stadierna av förändringarna. Därför är det extra viktigt med regelbundna och noggranna munhåleundersökningar hos alla hästar. I denna videon visar vi hur vi på Romme Hästklinik undersöker munhålan på en häst, samt två av de vanligaste problem som vi brukar stöta på: vassa emaljåsar (skarpa kanter) som orsakar sår på tungan eller kindslemhinnan och foderimpackningar mellan tänderna med fickor och inflammation i tandköttet som följd.

VARGTAND EXTRAKTION PÅ HÄST (HORSE WOLF TEETH EXTRACTION)

Den här korta videon visar hur man diagnostiserar och tar bort VARGTANDÄR HOS HÄSTEN.
I detta fall är vargtänderna lokaliserade både i överkäken (vanligaste) och i underkäken (mera sällsynt). Följ hela proceduren på videon (röntgen, anestesi, extraktion).