Stående och sövd kirurgi inkl. titthålskirurgi Hästkliniken Romme

Romme kliniken har alltid sedan starten 1993 haft en operationsavdelning med möjligheten att utföra sövd kirurgi på häst. Sedan 1995 har leg vet Nino Gerbino utfört artroskopier (titthålkirurgi) i både leder och senskidor. Titthålkirurgi har blivit hos oss de mest vanliga kirurgiska ingrepp efter kastrationer.

Artroskopi utrustning är toppmodern och vi har möjligheten att välja mellan vätska och gas för att fylla ut lederna, har tillgång till shaver för att uppnå en bättre rensning av både mjuk och skelettdelarna in i leden samt disponerar över ett stort urval av specialtänger och övrig artroskopi instrumentarier.

Förutom vid Osteochondros (lösa benbitar) använder vi flitigt denna ledoperationsteknik vid spolning av infekterade leder/senskidor, mindre intraartikulära frakrurer, diagnostisera brosk/ligament skador m.m.

Vi utför de flesta av vanligt förekommande luftvägsoperationer, ortopediska ingrepp, kastrationer av kryptorkider (klapphingstar) både inguinala och abdominala (när testiklarna befinner sig i bukhålan), hud, ögon, munhåle, hovoperationer m.m.

Vi har även samarbete med både svenska och utländska specialister inom hästkirurgin för att utföra på vår klinik ingrepp som t.e.x. stående laparoskopi (titthål i buken)