Prislista

Här finner du priser på några av de vanliga åtgärder och paket hos oss på Hästkliniken Romme. Utöver dessa erbjuds ytterligare en mängd undersökningar/behandlingar och operationer som är svåra att exakt prissätta beroende på att svårighetsgraden och tiden att utföra dem kan variera. Ett typiskt exempel på detta är hältutredningar.

Du är alltid välkommen att fråga oss både före och under utredningsgång kring ungefärlig slutkostnaden.

Du kan betala kontant, swish samt med alla vanligt förekommande betal- och kreditkort.
Välkommen att ringa vår växel för mer information.

OBS alla priser är exkl. moms. Klinikavgiften på 390 kr tillkommer om inte annat specificerat.

BehandlingarPriser
Friröntgen travare 8 bilder (sedering och klinikavgift ingår)2.000:-
Friröntgen travare 10 bilder (sedering och klinikavgift ingår)2.400:-
Exportröntgen ridhäst 12 bilder (sedering och klinikavgift ingår)3.100:-
Exportröntgen ridhäst 14 bilder (sedering och klinikavgift ingår)3.400:-
Röntgen ryggen/tornutskott 4-5 bilder (sedering och klinikavgift ingår)3.200:-
Röntgen halskotpelarna 4-5 bilder (sedering och klinikavgift ingår)3.200:-
Röntgen rygg + hals 8-10 bilder (sedering och klinikavgift ingår)5.000:-
Endoskopi (inspektion med videokamera) av luftvägarna exkl. luftsäckarna1.200:-
Endoskopi av luftvägarna inkl. luftsäckarna1.800:-
Endoskopi av urinvägarna/urinblåsa (sedering ingår)2.300:-
Gastroskopi (inspektion med videokamera av matstrupen/magsäcken, sedering ingår)2.700:-
Ultraljudsundersökning senor2.000:-
Ultraljudsundersökning led2.000:-
2.300:-
Ultraljudsundersökning dräktighet (ingen klinikavgift tillkommer, ev. sedering tillkommer) 920:-
EKG1.200:-
Lameness Locator1.200:-
Munhålaundersökning/behandling (ingen klinikavgift tillkommer, inkl. normaldos av sedering)*1.200:-
Extraktion vargtänder, kostnad beroende på svårighetsgrad (ingen klinikavgift tillkommer)440:-
840:-
Besiktning vid köp/försäljning (klinikavgift ingår)2.700:-
Blodprov HB/vita/diff (ingen klinkavgift tillkommer, inkl. provtagningsavgift)320:-
Blodprov Kemipaket stor (ingen klinikavgift tillkommer, inkl. provtagningsavgift)900:-
Blodprov Kemipaket liten (Ingen klinikavgift tillkommer, inkl. provtagningsavgit)700:-
Shock-wawes behandling (stötvågsterapi)800:-
Artroskopi - titthålkirurgi -1 ben (paketet inkluderar alla kostnader kopplade till operationen. Eventuella mediciner överlämnade till djurägaren vid hemgången tillkommer)**11.600:-
Kastration sövd, sutur av både huden/underhuden (paket som ovan)**7.000:-
Kastration sövd, sutur av funikel men inte huden/underhuden (samma som ovan)**5.200:-
Kastration stående (inkl. klinikavgift)3.100:-
Kastration inguinal kryptorchid (klapphingst med testikel ej i bukhålan)**7.920:-
Kastration abdominal kryptorchid (klapphingst med testikel i bukhålan)**14.000:-
Frakturoperation griffelben okomplicerad**11.000:-
Frakturoperation griffelben komplicerad **13.000:-
Bulbextirpation (borttagning öga) stående12.000:-
Bulbextirpation sövd**15.000:-
Vaccination mot Hästinfluensa (ingen klinikavgift tillkommer på vaccinationerna)360:-
Vaccination mot Influensa/Stelkramp392:-
Vaccination mot Botulism392:-
Vaccination mot Stelkramp280:-

* Ev. extraktioner vargtänder, kariesfyllningar och korrigering av kraftigt avvikande bett som t.ex. kraftig vågbett, glesbett eller liknande debiteras utöver
** Vid samtliga operationer under narkos tillkommer en extra avgift på 1000kr för hästar som väger mer än 500 kg, 2000kr för hästar över 650kg.