Den utan tvekan största händelse under 2019 har varit byggandet av longeringshallen/ridhuset intill kliniken.  Detta har resulterat i mycket bättre och standardiserade förhållande vid hältundersökningar och besiktningar och har uppskattats väldigt av våra hästägare.

Med anledning till detta vill vi passa på att tacka företaget Borga som visade stor professionalitet i byggandet av ridhuset. Det hela projektet gick problemfritt och utan fördröjningar. Ett stort tack också till Andersson Rep o Entr AB som skötte grävningen och markarbeten runt om och visade stor kompetens och arbetade effektiv under stor tidspress för att klargöra allt inom överenskommen tidsplan.

Vi passade på samtidigt som ridhuset byggdes att förbättra även logistiken runt kliniken och numera kan man åka runt med transporterna mellan kliniken och ridhuset utan att behöva vända på själva planen framför kliniken som tidigare.

En ny stor investering gällande klinikutrustning blev den nya ultraljudsmaskin Philips Affiniti 70 i slutet av året. Teknologin inom ultraljudsapparaterna utvecklas nuförtiden nästan i samma takt som inom datorer och IT och öppnar för både bredare och bättre diagnostik inom veterinärmedicin. Idag kan det med ultraljud undersökas de flesta organen och kroppsdelar på en häst, från ögat till buken till de små lederna i hals och ryggkotorna osv. Detta öppnar helt nya möjligheter och begränsningen blir således inte längre maskinens prestanda utan kunskapen hos den som står bakom den.

Tidigare under året hade vi investerat även i en ny blodanalysapparat och chemianalysapparat.
Personalmässigt var annars 2019 ett relativt lugnt år för kliniken. Leg vet Antonio Cacioppo avslutade sin Erasmus stipendiat hos oss och har fått arbete som veterinär i annan ort i Sverige. 

Vi har haft som tidigare år flera duktiga och ambitiösa praktikanter från olika utbildningar med anknytning till häst från Sverige och utomlands.
Liksom tidigare år har vi kunnat erbjuda våra kunder förutom alla de vanligt förekommande kirurgiska ingrepp hos häst även avancerade ingrepp som tex laparoskopi (titthål i buken utfört på vaken och stående häst) och andra speciella ingrepp inom oftalmologi etc tak vare samarbetet med veterinären Rodolfo Gialletti, som till vardan arbetar som kirurg och lärare vid Perugias Universitet i Italien.