Med tanke på oron orsakat hos en del djurägare av Covid19 och nu även av Herpesvirus infektionen som drabbade ett antal hästar i Spanien och som vissa hästar "förde med sig" i respektive hemländer, har vi på Romme kliniken bestämt att från och med mitten av mars 2021 och framåt så kommer vi kunna komma ut till kunderna och erbjuda framförallt enklare utredningar och behandlingar som munhålekontroller, vaccinationer, hälsokontroller och från mitten av april även kompletta röntgen undersökningar. Ring gärna till kliniken för bokning och veta villkoren för hembesök!

Samtidigt som vi erbjuder nu denna tjänst vill vi passa på att informera och försäkra alla djurägarna som ändå funderar på att komma till kliniken att vi har vidtagit och löpande ser över alla rutiner för att minska risken för smittspridningen av både Covid19 som Eqvint herpesvirus 1. Tack vare stora lokaler och separata boxar i stationärvårdsavdelning är kontakten mellan djur och djurägarna minimal. Vi har infört sedan månader tillbaka ett max gräns på 2 personer i vår väntrum. För de som inte vill vänta där finns det gått med utrymme även utanför väntrummet. Det går självklart också för de som skulle vilja, att vänta utanför kliniken och sedan gå in direkt med hästen till behandling eller undersökningsrummen. Vi rengör kontinuerligt både boxarna där hästarna vistas samt alla dörrhandtag som djurägarna vidrör och handdesinfektion finns alltid tillgängligt för kunderna både i väntrummet som i toaletten. Naturligtvis är vi bland personalen de första att kontinuerligt hålla högsta tänkbara hygien för att undvika att fungera själva som spridare. 

Gällande Eqvint herpesvirus1 (EHV-1) så kan den förutom respiratoriska problem och abort i sällsynta fall orsaka även neurologiska problem. Då Herpesvirus är mycket vanligt bland hästarna i hela världen inklusive Sverige, har de flesta av våra hästar kommit i kontakt med denna virus någon gång under deras liv. Det har alltid förekommit även i Sverige att någon enstaka häst har insjuknat i den neurologiska varianten. Det som dock har blivit annorlunda är att det senaste 10 åren så har utbrotten av en mera "aggressiv" variant av denna virus orsakat neurologiska symptom hos flera hästar uppstallade på samma plats och inte bara någon enstaka som tidigare. 

Då vi får många frågor kring vaccinering, så vill vi upplysa att Vaccinationen mot EHV-1 och EHV-4 rekommenderas generellt av internationella veterinärorganisationer och ridsportförbund, då den minskar spridningen av herpesvirus mellan hästarna, även om den inte skyddar mot den neurologiska formen. Samtidigt skall det sägas att för att hästarna skall behålla en god antikroppsmängd och inte utsöndra viruset via luftvägarna behövs förutom en grundvaccinering, en kontinuerlig revaccination av hästarna med ca 6 månaders intervall. Liksom med andra luftvägsburna viroser är det dessutom viktigt och önskvärt att alla hästar i ett stall och helst de flesta i ett land är vaccinerade regelbundet mot EHV1 och EHV4. 

I skrivande stund är tillgänglighet av vaccinet mycket begränsat i Europa, på grund av den plötsliga stora efterfrågan. Bästa sättet just nu för att begränsa eventuell smitta är, förutom de goda isolerings rutiner vid införandet av nya hästar i stallet, att vara observant på eventuella luftvägsymptom och framförallt att kontrollera kropps temperaturen dagligen på alla hästar. På så sätt kan misstänkta hästar isoleras i tidigt skede och även testas med PCR för eventuell  förekomst av Herpes typ1.