Häst tandvård och munhålaundersökningar Hästkliniken Romme

Vi har på kliniken all nödvändig utrustning för att utföra allt från rutinmässiga till avancerade munhålaundersökningar och behandlingar. Kunskapen och behandlingsmöjligheterna inom tand och munhåleskador hos häst har gjort stora framsteg de senaste åren. Kliniken är utrustad med en stor mängd av olika tandinstrumentarier för både noggrann diagnos och behandling. Vi har både tillgång till flera olika intraorala kameror samt video optik kopplad till monitorer för att kunna dokumentera fallen och även visa för djurägaren hur tillståndet förändras mellan de olika besöken. Vi kan röntga alla delar av huvudet och ta både intra och extraorala röntgenbilder på tänderna. 

Vi utför rutinmässigt extraktioner av samtliga fram och kindtänder hos häst, med olika tekniker beroende på läge och status av tanden. Alla tandextraktioner utförs idag på stående häst, med minskning av kostnaderna och minimering av riskerna kopplade till narkos.

Vi har många års erfarenheter av fixering av käkfrakturerkariesfyllningar, rotfyllningar, behandling av orala fistlar, korrigeringar av patologiska bett, olika behandlingar av diastema (glipor mellan tänderna med efterföljande foderinpackningar i tandköttet) m.m.