Gastroskopi och endoskopi av luftvägarna och urinvägarna hos häst Hästkliniken Romme

Vi har tre stycken videoendoskop av olika storlekar och längd som ger oss möjligheten att göra en komplett undersökning av luftvägarna, urinvägarna, livmodern och magsäcken hos häst.

Gastroskopierna (kontroll av magsäcken) har blivit lite av vår specialitet och vi utför mellan 100-150 undersökningar per år. Tack vare deltagande i flera internationella symposier och kongresser är vi uppdaterade över de senaste rön inom behandling av magsåren, som tyvärr är en väldigt utbrett problem hos alla hästraser och typer, och som ger en lång rad av symptom som oftast inte kopplas med magsår.

Djurägarna kan under undersökningen se på en skärm de eventuella fynd samt den normala anatomin. Vi lagrar och dokumenterar rutinmässigt alla våra undersökningar på videoinspelningar för att kunna jämföra och följa tillståndet hos hästen genom tiden.

MAGSÅR hos hästar är ett vanligt problem som kan vara SVÅRT att DIAGNOSTICERA och att BEHANDLA. Under åren har vi undersökt flera hundratals patienter och idag tack vare den MODERNASTE TEKNIKEN och den KONTINUERLIGA UTBILDNINGEN kan vi erbjuda säker diagnostik och SENASTE BEHANDLINGSALTERNATIVEN. I denna video visar vi GASTROSKOPERING AV MAGSÄCKEN på hästarna. För bättre förståelse har vi lagt till några diagram och ritningar.