Blodprovsanalyser häst Hästkliniken Romme

På kliniken finns flera moderna blodanalys apparater som ger oss möjligheten att snabbt och säkert diagnostisera allmänna infektionstillstånd hos häst samt kontrollera tillståndet av inre organ hos våra patienter. 

Vi har nu en mångårig gediget erfarenhet och databas över tusentals tagna blodprover.